minulé ročníky

Historie srazů od roku 1995 do roku 2009 je zaznamenána v naší klubové kronice, která vyšla v roce 2010 s názvem Ctitelé okřídleného šípu. Více informací o této publikaci můžete najít v sekci literatura. Přehled přihlášených, výsledkové listiny a vzorové itineráře z orientační soutěže od roku 2011 jsou k nahlédnutí v souhrnu těchto srazů.