31. sraz 2021

Škoda historic fan clubu Hradec Králové
 se uskuteční

17.9.-19.9.2021

Všeobecné informace:

Aktivní účast v orientační soutěži je z kapacitních důvodů omezena na 200 vozů. Z tohoto důvodu budou jednotlivé vozy registrovány chronologicky podle došlých přihlášek až do naplnění uvedeného limitu.

Každý účastník se srazu a s ním spojených akcí účastní na vlastní riziko, odpovědnost a na vlastní náklady.

Pobyt v kempu a stravování během srazu si zajišťuje a hradí každý účastník individuálně.

K pokrytí technických, administrativních a organizačních nákladů srazu (včetně věcných cen), bude při prezenci vybírán účastnický příspěvek 300,-Kč za vozidlo (počet osob v posádce nerozhoduje).

Vzhledem k provozním změnám zavedených novým nájemcem budou do prostoru kempu vpuštěny pouze organizátory označení účastníci srazu a v kempu ubytovaní hosté. Nově budou tedy ještě před vjezdem do kempu označováni účastníci srazu (a vybírán výše zmíněný účastnický poplatek 300 Kč/vůz). Vstup návštěvníků do kempu není omezen. Návštěvníci mohou využít velké parkoviště, ze kterého je přímý vstup do prostor kempu.

Hlavní program srazu proběhne tradičně v sobotu.

Program srazu:

Pátek 17.9.

 v odpoledních a večerních hodinách příjezd, prezence a utáboření, resp. ubytování.

cca 20:00 společné posezení, setkání tradičních účastníků, seznámení s novými účastníky a vzpomínkové povídání

Sobota 18.9.

do 9:00 prezence účastníků – každý přihlášený obdrží odpoledne pamětní list

10:45 - instruktáž k orientační soutěži.

11:00 - start prvního vozu na trasu orientační soutěže, jejíž trať měří cca 70 km.

Jede se za běžného silničního provozu podle tradičního šipkového itineráře. S ohledem na výletní charakter soutěže není hodnocen čas ani rychlost, ale dodržení předepsané trasy a splnění stanovených úkolů. Jediný časový limit je stanoven pouze pro dojezd do cíle v kempu - do 15:00.

od 15:30 – odpolední program, vystoupení kapely Nadoraz

17:00 - vyhlášení výsledků soutěží a předání cen nejúspěšnějším posádkám.

Tři nejúspěšnější obdrží kromě věcných cen i diplom za umístění a pohár.

V průběhu dne proběhne soutěž o „NEJ“:

  • nejzachovalejší originál
  • nejlépe zrenovovaný vůz
  • nejvzácnější typ/modifikace
  • nejzajímavější vozidlo - kuriozita srazu
  • předány budou i speciální ceny pořadatelů

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží kromě věcných cen i pohár a diplom.

17:45 – pokračování koncertu kapely Nadoraz

cca 19:00 – přednáška Jana Tučka „Od Tudora po Sedan“, autogramiáda knihy
Octavia – dáma značky Škoda

cca 20:30 Retrokino, promítání filmu Dáma na kolejích

Neděle 19.9.

10:00 dovednostní soutěže

11:30 vyhlášení výsledků dovednostních soutěží

12:00 odjezd účastníků